Uputstvo za korišćenje

Za pravilno korišenje CuraLin-a

Svaki dijabetičar treba da se konsultuje sa svojim lekarom, po mogućnosti specijalistom endokrinologije. Takođe, veoma je važna redovna kontrola, naročito u prvih nedelju dana ili do uspostavljanja stabilne terapije i nivoa glukoze (šećera) u krvi.

Da bi odredio preciznu dozu i dnevni broj kapsula, korisnik ili budući korisnik preparata CuraLin mora da proveri svoj nivo šećera u krvi laboratorijski i kod kuće:

Neophodan je nalaz nivoa glukoze (šećera) u krvi, koji se dobija laboratorijskom analizom hemoglobina A1c (HbA1c, poznat kao tromesečni prosek).

Poželjno je uraditi glikemijski indeks, koji se dobija merenjem nivoa glukoze (šećera) u krvi ličnim aparatom, sedam puta u jednom danu (24 h).

To je poželjno uraditi jednom pre početka primene terapije CuraLin-om. Merenje glikemijskog indeksa poželjno je naročito na početku terapije CuraLin-om, i to treći i sedmi dan.

Glikemijski indeks dobija se na sledeći način:

Jutarnje merenje odmah nakon buđenja. ● 3h nakon doručka. ● Pre ručka. ● 3h nakon ručka. ● Pre večere. ● 3h nakon večere. ● Noćno merenje 3h posle ponoći.

Primena terapije i doziranje

U slučaju da korisnik već primenjuje terapiju propisanu od strane lekara, pije lekove ili koristi insulin, zadržava svoju postojeću terapiju i na nju dodaje novu, CuraLin. Vema je važno da svoju postojeću terapiju koriguje po potrebi u momentu kad CuraLin počne da očekivano deluje, da ne bi došlo do prekomernog pada glukoze (šećera) u krvi, a time i hipoglikemije (opasno stanje prouzrokovano niskim vrednostima glukoze (šećera). Kada korisnik zabeleži normalizaciju nivoa glukoze (šećera) u vrednostima između 5 mmol/l – 6 mmol/l, tada treba postepeno i polako da koriguje svoju hemijsku terapiju za šećer, u konsultaciji sa svojim lekarom. Napominjemo da korišćenje preparata CuraLin treba biti, po mogućnosti, u početku – prvih nedelju dana, praćeno lekarskim nadzorom, odnosno lekar treba biti upoznat ukoliko dođe do suviše brzog smanjenja vrednosti šećera u dnevnim merenjima. Razlog je klinički dokazana, uočljiva i brza efikasnost CuraLin-a, kao reakcija na biljnu terapiju CuraLin-om.
Iskustva u svetu govore da su u preko 70% slučajeva ti rezultati vidljivi već u prva 72 sata primene CuraLin-a. Zato korisnik mora biti spreman, da u konsultaciji sa svojim lekarom reaguje i po potrebi odmah koriguje prethodnu postojeću hemijsku terapiju (SGLT2 inhibitori, metformin, sulfonilurea, insulin…). Hemijska terapija se mora korigovati postepeno i polako, nikako naglo ni odjednom! Klinički ispitani sastojci koji čine originalni i jedinstven sastav CuraLin-a dokazano deluju na ćelijskom nivou na tri osnovna načina: povećavaju osetljivost na insulin u mišićnim i masnim ćelijama, dovode do obnavljanja lučenja insulina u ćelijama pankreasa i pomažu smanjenju preuzimanja šećera i razlaganje šećera u crevima. Kao glavni ishod ovakvog dejstva CuraLin-a, Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) je potvrdila da sastojci CuraLin-a pomažu održavanju normalnog nivoa šećera u krvi i organizmu (ident. broj tvrdnji: 2642 i 2091).

Pravilno doziranje

U odnosu na tromesečni (HbA1c) nivo glukoze (šećera) u krvi, pije se sledeći broj kapsula dnevno:

6,1 - 6,7% 2 kapsule Jedna 30 minuta posle doručka i jedna pred spavanje
6,7 - 7,8 % 4 kapsule Jedna 30 minuta posle doručka, jedna 30 minuta posle ručka i dve pred spavanje.
>7,8 % 6 kapsula Dve 30 minuta posle doručka, dve 30 minuta posle ručka, dve pred spavanje.

Kliničkom studijom je dokazano da nema kontraindikacija ni neželjenih efekata. *