POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI RAMINO DOO

Ova Politika o zaštiti privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) pojašnjava na koji način Ramino doo, matični broj 17175076 PIB: 100099690 sa sedištem u Beogradu, na adresi ul. Pavla Vuisića 78a, Beograd, Zemun 11283 (u daljem tekstu: „Ramino“doo) obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti prilikom korišćenja i obrade Vaših ličnih podataka.

Budite sigurni da kompanija Ramino doo prepoznaje važnost zaštite i posvećena je poštovanju privatnosti Vaših podataka.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste bili upoznati zašto i na koji način prikupljamo Vaše lične podatke, i na koji način će isti podaci biti upotrebljeni.

1. OSNOVNI POJMOVI

u ime rukovaoca;

2. OSNOVNA NAČELA NAŠE KOMPANIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti, naša kompanija se vodi sledećim načelima:

svrhu obrade;

neophodan za ostvarivanje svrhe obrade;

Naša kompanija

3. RUKOVALAC PODATAKA

Ramino doo je „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se Vaši lični podaci obrađuju.

Za slučaj da želite da nas kontaktirate u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka ili ovom Politikom, navodimo Vam naše kontakt podatke:

Poslovno ime: Ramino doo

Adresa sedišta Pavla Vuisića 78a, Beograd, Zemun 11283 MB: 17175076

PIB: 100099690

Broj telefona: 063368778 e-mail: info@localhost

Kontakt odgovornog lica za zaštitu podataka o ličnosti: Zoran Dražeta Poslovni podaci trećeg lica-provajdera naše internet stranice: Adriahost d.o.o.

Adresa: Kneza Miloša 62, 11000 Beograd

Telefon: 011/4044770

E-mail: [email protected]

U nekim slučajevima može postojati potreba da naša kompanija Vaše lične podatke dostavi eksternim pružaocima usluga koji dodatno obrađuju Vaše podatke. Ovde je reč o trećim licima, koje naša kompanija angažuje za isporuku robe na Vašu adresu, distribuciju reklamnog materijala na Vašu mail adresu i slično. Isti pružaoci usluga, kao obrađivači, imaju obavezu da Vaše lične podatke obrađuju u skladu sa našim uputstvima i ovom Politikom. Za bilo koji drugi prenos Vaših ličnih podataka, na primer prenos podataka za prijavljivanje sa naših sajtova na sajt društvene mreže treće strane ili web servis kao što je Facebook ili Instagram, potrebna je Vaša izričita saglasnost. Kompanija Ramino doo garantuje da Vaše lične podatke neće niti prodati niti iznajmiti trećim licima.

Imajte u vidu da se gore naznačena ograničenja raspolaganja Vašim ličnim podacima u odnosu na treća lica ne primenjuju u slučaju postavljanja naloga državnog organa da im se isti podaci stave                                             na                                                                uvid.

Upoznajemo Vas da u interesu pružanja što kvalitetnije usluge našim korisnicima, prilikom

obrade podataka o ličnosti, koristimo usluge sledećih obrađivača:

Naziv kompanijeAdresaDelatnost
    Post Express    Takovska 2, 11120 Beograd    Kurirska služba

Po predmetu direktnog marketinga i /ili newsletter-a naši obrađivači su:

Naziv kompanijeAdresaDelatnost
    Pet Magazine    Krunska83a,11000 Beograd    Delatnost reklamnih agencija

U slučaju promene spiska obrađivača, istu promenu ćemo sprovesti i kroz ovu Politiku kako bi

i Vas blagovremeno obavestili.

4. PODACI OBRAĐENI OD STRANE KOMPANIJE

Označavanje –   delatnosti obrade podatakaSvrha obrade podatakaPravni osnovObrađeni podaciTrajanje
                POSETA     WEB STRANICEObezbeđenje izrazito kvalitetnog i namenskog funkcionisanja           web stranice,   analiza i unapređenje kvaliteta naših usluga,   identifikovanje zlonamernih posetilaca naše web stranice, čiji je ciljopravdani interes naše kompanijeIP adresa   vreme posete   podaci posećenih podstranica   tip    operativnog sistema               ilog:        90-120 dana   analitika: neodređeno vreme 
 da    napadnu  našu  web stranicu,   merenje posetilaca,   statistički ciljevi, pretraživača  koji koristite  
 pružanje posetiocima potpunijeg korisničkog iskustva,pristanakprezime   imedo          brisanja registracije 
  REGISTRACIJA NA WEB STRANICI  obaveštavanje o neradnim danima kompanije,   e-mail adresado          opoziva pristanka 
 obaveštavanje               o izmenama              kontakt podataka kompanije,    
 registracija i evidentiranje posetilaca,pristanakpuno     ime      i prezimeneodređeno vreme za vreme funkcionisanja web prodavnice, ali najkasnije do opoziva pristanka za  obradu podataka   podaci potrebni za        ispunjenje ugovornih obaveza          se čuvaju 5 godina   Izdati   računi    i dokumenti ispostavljeni  na osnovu    izdatih računa se čuvaju 5 godina. 
   obrada      i       realizacija poružbina,račun- ugovor  broj telefona 
   e-mail adresa 
    KORIŠĆENJE USLUGA    NAŠE WEB PRODAVNICEsprovođenje       prodaje, fakturisanja i isporuke,   čuvanje šoping liste,   obrada reklamacija,   analiza           potrošačkih navika,   korisnička imena registrovanih kupaca   podaci        Vaše kupovine (proizvod, količina,      cena, datum, vreme) 
 održavanje   
   kontakta sa kupcima podaci vezani za plaćanje        (rok plaćanja, plaćanje pouzećem itd) 
   jednokratni ili višekratni popusti, učešće u akcijama 
   podaci vezani za isporuku: rok isporuke i adresa isporuke (pozivni 
   broj,           mesto, adresa, kućni broj, broj sprata, stana)   ime                  za fakturisanje (u slučaju fizičkog lica puno ime i prezime)   Vaš PIB (ukoliko je  isti          podatak potreban          za ispostavljanje fakture)   adresa            za fakturisanje (pozivni  broj, mesto, adresa, kućni broj, broj sprata, stana)   preferencije u vezi sa isporukom (npr. koje doba dana  Vam odgovara        za isporuku) 
        USLUGA NEWSLETTER-Aodržavanja kontakta sa kupcima/korisnicima,   Vaše informisanje o novim proizvodima i novim akcijama,pristanakprezime   ime   e-mail adresado    odjave   sa usluge newsletter-a
 analizom                  Vaših potrošačkih             navika, pripremamo                       i prosleđujemo Vam ponude prilagođene              Vašim interesovanjima,pristanakprezime   ime   e-mail adresado odjave sa usluge direktnog marketinga
USLUGA DIREKTNOG MARKETINGAmožemo Vas kontaktirati sa namerom daljeg ugovaranja,   možemo Vam proslediti katalog/obaveštenje o proizvodima i uslugama iz našeg portfolija.   
REKLAMACIJA, PRIGOVORodgovaranje na primljene reklamacije/prigovore,zakonska obavezapuno     ime      i prezime   broj telefona   e-mail adresa   poštanska adresa   ostale          lične poruke5 godina
        LOYALTY PROGRAMOstvarivanje prava na popuste ili druge oblike unapređenja prodajepristanakprezime   ime   e-mail adresa   informacije      o prethodnim kupovinama       i računima, koji su obavezujući     za gratis proizvod2 godine
        UČEŠĆE          U PROCESU SELEKCIJE      I ZAPOŠLJAVANJA U        KOMPANIJI RAMINO DOOanalizom Vaše biografije, ocenjujemo        da          li ispunjavate uslove za navedeno radno mesto i u slučaju da uđete u uži krug kandidata, bićemo slobodni da Vas kontaktiramopristanakprezime   ime   e-mail adresa   kontakt telefon   mesto prebivališta2 godine
   radno iskustvo   obrazovanje   preferencije  
        NAGRADNI KVIZOVIAnalizom Vašeg odgovora ocenjujemo     da  li ispunjavate uslove za učešće u nagradnom kvizu   Slanje nagradnog paketa u slučaju    pobede         u nagradnom kvizu.pristanakprezime   ime   adresa   broj telefona            kontaktdo       završetka svih        obaveza naše   kompanije po organizovanom nagradnom kvizu 
   e-mail   
 rešavanje     postavljenog pitanja korisnika,pristanakprezime   imetelefonski razgovori         se snimaju 
 naručivanje proizvoda,    
SLUŽBA         ZA PODRŠKU KUPCIMA  e-mail adresa   kontakt telefon  

Ramino doo obrađuje podatke lica, koja posete ili se registruju ili kupuju na web stranici www.curalife.rs .

Vaši podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam iste podatke dostavili ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Svrha prikupljanja, čuvanja i obrade Vaših ličnih podataka je pre svega izvršavanje ugovornih obaveza, ali Vaše lične podatke ponekad koristimo i za unapređenje iskustva kupovine, za direktan marketing ili iz razloga bezbednosti. Da biste se upoznali sa navedenim svrhama, postupcima prilikom kojih prikupljamo Vaše podatke i ostalim informacijama, molimo Vas pogledajte navedeni prikaz:

RAMINO DOO u gore naznačenoj tabeli opisuje svrhe za koje se Vaši lični podaci koriste i ujedno se obavezuje da Vaše lične podatke neće deliti trećim licima za svrhe, koji nisu definisani ovom Politikom.

Naša kompanija neće povezivati podatke o ličnosti, koje ste nam dali tokom gore naznačenih procedura. U vezi sa tim Vam možemo Vam garantovati da nam identifikacija korisnika nije opšti cilj.

Detaljnije objašnjenje procesa obrade Vaših podataka o ličnosti nam možete slobodno zatražiti slanjem maila na adresu info@localhost ili slanjem dopisa na gore istaknutu poštansku adresu. Odgovor na postavljeno pitanje ćemo Vam dostaviti na kontakt podatke koje ste nam ostavili i to bez odlaganja, najranije u roku od 3 dana od dana prijema pitanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema Vašeg pitanja.

U svakom od napred navedenih slučajeva ćemo nastojati da Vam pružimo pouzdane informacije u vezi sa obradom Vaših podataka.

4a Ostali sajtovi

Sajtovi naše kompanije mogu sadržavati linkove ka sajtovima trećih lica ili od sajtova trećih lica. Imajte u vidu da se ova Politika primenjuje samo na sajt naše kompanije, tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, trebalo bi da se upoznate sa politikama privatnosti datih sajtova.

4b Ostali lični podaci, koje nam dostavite

Vi nam kao naši korisnici svakako možete na dobrovoljnoj osnovi davati informacije na primer o tome koje proizvode iz našeg portfolija preferirate, iz kojih razloga kupujete određeni proizvod, koji stil života Vam odgovora i slično, na osnovu kojih informacija Vas i mi možemo bolje upoznati i na taj način Vam pomoći da Vam kupovina kod nas bude prijatno iskustvo.

4c Opoziv pristanka, brisanje saglasnosti

Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo Vaše podatke koristiti za tu svrhu, sve dok svoju saglasnost ne opozovete. Saglasnost koju ste dali možete opozvati u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi pravno i faktičko dejstvo u budućnosti.

Ukoliko ne želite da koristite Curalife nalog, Vi isti nalog možete izbrisati u bilo kom trenutku tako što ćete nam poslati opoziv saglasnosti za korisnički nalog (isključite notifikacije) putem e-mail-a.

Takođe, u bilo kom trenutku i bez ikakvih troškova naknade se možete usprotiviti korišćenju Vaših ličnih podataka, delimično ili potpuno obrisati ili blokirati Vaš korisnički profil ili tražiti informacije o Vašim ličnim podacima ili ispravku Vaših podataka, koji se čuvaju kod nas. U ostvarivanju ovih zahteva, niste dužni da se pridržavate određene forme. Na primer, možete nam se obratiti slanjem e-mail-a na info@localhost ili korišćenjem našeg  kontakt  formulara na sajtu. Za dalje informacije pogledajte tačku 6. ove Politike „Šta je još potrebno da znate o obradi podataka o ličnosti?“.

5. ŠTA SU TO KOLAČIĆI I KAKO IH KORISTIMO?

5a. KOLAČIĆI

Da bismo održavali sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, naša kompanija koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“.

Kolačići su male datoteke (u daljem tekstu: kolačići), koji putem i korišćenjem naše web stranice ili otvaranjem e-pošte poslate sa naše strane, dospevaju na Vaš računar, tako što ih Vaš internet pretraživač čuva i skladišti i kojima naša kompanija može posle pristupiti. U osnovnim podešavanjima najčešće korišćenih pretraživača (Chrome, Firefox itd.) skidanje i korišćenje kolačića je dozvoljeno bez ograničenja, ali to već zavisi od Vas da li ćete izmenom podešavanja pretraživača odbiti ili blokirati skidanje kolačića ili ćete možda obrisati i kolačiće, koji se već skladište na Vašem računaru. Uputstvo o korišćenju kolačića možete naći klikom na “Pomoć” u meniju Vašeg pretraživača.

Postoje kolačići, koji ne iziskuju Vaš prethodni pristanak. O postojanju ovih kolačića Vas naša stranica ukratko obaveštava prilikom Vaše prve posete na našoj web stranici. Ovi kolačići su na primer verifikacija, multimedia player, optimalizator opterećenja, operacioni kolačići koji pomažu u optimizaciji korisničke platforme, kao i kolačići, koji su fokusirani na bezbednost korisnika.

O kolačićima koji zahtevaju Vaš pristanak – ukoliko je obrada podataka već započeta sa otvaranjem web stranice-naša kompanija Vas obaveštava već prilikom početka Vaše prve posete, kada naša kompanija i traži Vaš pristanak.

Naša kompanija niti koristi niti dozvoljava takve kolačiće uz čije korišćenje treća lica, bez Vašeg pristanka, mogu doći u posed Vaših ličnih podataka.

Pristanak na korišćenje kolačića nije obavezujući, ali naša kompanija se ne smatra odgovornom ukoliko u odsustvu pristanka na upotrebu kolačića, naša web stranica ne funkcioniše na zadovoljavajući način.

Koje kolačiće koristimo?

Kolačići nam pokazuju šta interesuje Vas i druge posetioce našeg sajta, što nam pomaže da poboljšamo njegovu upotrebu za sve. Najznačajniji kolačići, koje koristimo su:

Strogo neophodni kolačići – neophodni su kako bi se osiguralo da sajt funkcioniše efikasno iz tehničke perspektive.

Statistički – pomažu vlasnicima sajta da razumeju kako posetioci sajta koriste sajt prikupljanjem i izveštavanjem informacija anonimno.

Marketing – prate posetioce u njihovom kretanju kroz sajt. Svrha je prikazivanje reklama koje

su relevantne i namenjene individualnom korisniku i stoga imaju veću vrednost oglašivačima.

5b. KORIŠĆENJE GOOGLE ANALYTICSA I GOOGLE REMARKETING PROGRAMA

Posetioci naših web stranica korišćenjem web stranice dozvoljavaju našoj kompaniji korišćenje programa Google Analytics i Google Remarketing, odnosno daju pristanak za posmatranje i praćenje njihovih korisničkih ponašanja, odnosno korišćenje svih usluga ovih programa od strane naše kompanije i trećeg lica, koji plasira kolačić.

Pored svega toga, korisnik ima pravo da bilo kada zabrani dalje snimanje i skladištenje podataka putem kolačića. Obaveštavamo Vas da podešavanja i upotreba Google Analytics i Google Remarketing programa u potpunosti odgovaraju zahtevima nadležnih organa za zaštitu podataka o ličnosti.

Po zvaničnom obaveštenju Google-a, Google Analytics izveštava o posetilačkoj interakciji zabeleženoj na web stranici pre svega putem kolačića prve strane. Ovi kolačići beleže samo

informacije, koje su nepodesne za identifikaciju ličnosti i pri tome pretraživači ne dele sopstvene kolačiće u komunikaciji sa domenima.

Naša kompanija Google Analytics program koristi prvenstveno za izradu statističkih izveštaja (npr. za merenje učinka promotivnih kampanja). Korišćenjem ovog programa, naša kompanija dolazi do saznanja pre svega o tome koliko posetilaca je posetilo našu web stranicu, koliko vremena su proveli na našoj web stranici. Program prepoznaje IP adresu posetioca, te na taj način može ispratiti da li je posetilac novi ili “povratnik”, zatim može se pratiti i putanja posetioca na web stranici, kao i gde je sve posetilac ulazio.

Naša kompanija korišćenjem Google Remarketing programa i uz uobičajene podatke Google Analytics programa, prikuplja i podatke Google Adwords (DoubleClick) kolačića. Putem DoubleClick kolačića je moguće koristiti uslugu remarketinga, koja prevashodno obezbeđuje da se posetioci web stranice naše kompanije, posle posete naše web stranice, susretnu sa oglasima naše kompanije i na slobodnim oglasnim pozicijama Google-a. Naša kompanija za svoj online marketing koristi Google Remarketing program.

Eksterni pružaoci usluga – pa tako i Google – na svojim web prostorima objavljuju oglase naše

kompanije.

Naša kompanija i eksterni pružaoci usluga, na primer Google, za usmeravanje i optimizaciju, kao i objavljivanje oglasa na osnovu podataka o prethodnoj poseti korisnika na web stranici, koriste zajedno kolačiće prve strane (npr. Google Analytics kolačići) i kolačiće treće strane (npr. Double Click kolačići).

5c. REGULISANJE KORIŠĆENJA KOLAČIĆA I GOOGLE ANALYTICS PROGRAMA

Želimo da Vas upoznamo sa tim da korišćenjem web stranice Vi pristajete na korišćenje naznačenih kolačića, i uz to da primenu istih možete izbrisati ili blokirati na sledeće načine:

Ukoliko biste želeli da proverite/izmenite podešavanja kolačića ili blokirate kolačiće, onda to možete učiniti sa sopstvenog računara. Podešavanja kolačića se nalaze u toolbaru na sledećim linkovima u zavisnosti od tipa pretraživača:

te na ovim linkovima možete podesiti koje funkcije praćenja dozvoljavate ili blokirate.

Oni posetioci naših web stranica, koji ne bi želeli da Google Analytics sačinjava izveštaj o njihovoj poseti, mogu instalirati dodatak pretraživača za zabranu Google Analyticsa. Ovaj dodatak upućuje Java Scriptove Google Analytics programa (ga.js, analytics.js and dc.js) da ne šalju informacije o poseti Google-u. Pored toga, posetioci, koji su instalirali dodatak pretraživača za zabranu, ne učestvuju ni u sadržajnim eksperimentima. Ukoliko biste želeli da zabranite web delatnost Google Analytics programa, potražite stranicu Google Analytics-a za zabranu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirajte u svoj pretraživač dati plug- in. U vezi sa instalacijom i uklanjanjem dodatka, dalja uputstva možete pronaći klikom na “Pomoć” u meniju Vašeg pretraživača.

6. ŠTA JE JOŠ POTREBNO DA ZNATE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI?

Vaši lični podaci u sistemu naše kompanije imaju status poverljivih informacija, te se čuvanje i obrada Vaših ličnih podataka vrši u skladu sa prirodom podataka.

Što se tiče sadržine i vremena korišćenja ličnih podataka, trudimo se da prikupimo, čuvamo i obrađujemo samo one Vaše lične podatke, koji su potrebni u određenom slučaju (npr. kako bismo realizovali Vašu narudžbinu, kako bismo odgovorili na Vaša pitanja ili nedoumice, kako bismo Vas obavestili o rezultatima nagradnih kvizova i ostalo ), kao i da obradu istih podataka vremenski svedemo na optimalno najkraći vremenski period.

S obzirom na to da nam Vaše podatke o ličnosti prosleđujete na dobrovoljnoj osnovi prilikom registracije, kupovine ili kontaktiranja naše Službe za kupce, molimo Vas da prilikom davanja istih podataka naročitu pažnju obratite na to da su podaci stvarni, korektni i tačni, pošto se za iste podatke Vi smatrate odgovornim. Neispravan, netačan ili nepotpun podatak nas može sprečavati u izvršenju usluga.

Ukoliko nam Vi ne dajete Vaše lične podatke, već podatke drugog lica, mi ćemo pretpostaviti da Vi raspolažete sa odgovoraćujim ovlašćenjem za raspolaganje podacima drugog lica.

Vi Vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti možete opozvati u bilo koje vreme na sledeće načine:

obavezujućim za registraciju,

Registraciju opoziva Vašeg pristanka – iz tehničkih razloga – sprovodimo u roku od 3 dana od dana prijema Vašeg opoziva na neku od naših kontakt (mail ili poštanska) adresa, ali pri tome Vam skrećemo pažnju da je sa pozivom na ispunjenje zakonskih obaveza i realizaciju opravdanih interesa, naša kompanija ovlašćena pojedine podatke o ličnosti koristiti i nakon opoziva saglasnosti (navesti pravni osnov).

U slučaju upotrebe podataka o ličnosti, koji mogu izvazvati bitnu zabludu, ili ukoliko neki naš posetilac učini krivično delo ili sprovodi napad na našu kompaniju, ukidanjem registracije datog posetioca istovremeno brišemo i njegove podatke o ličnosti, odnosno – u slučaju

potrebe – čuvamo ove podatke radi utvrđivanja građansko pravne odgovornosti, odnosno za vreme trajanja krivičnog postupka.

7. ŠTA JE JOŠ POTREBNO DA ZNATE O OBRADI PODATAKA KOD DIREKTNOG MARKETINGA I NEWSLETTER-a?

Vi, svojom izjavom datom prilikom registracije ili kasnije, prilikom izmene Vaših podataka o ličnosti na platformi naše web prodaje/web stranice, odnosno izričitom izjavom volje o davanju pristanka, možete dati pristanak za to da Vaše podatke iskoristimo i u marketinške svrhe. U ovom slučaju – do opoziva pristanka – Vaše podatke o ličnosti koristimo i za direktni marketing i/ili za slanje newsletter-a i prosleđujemo Vam reklamne i druge pošiljke, odnosno obaveštenja i ponude i/ili newsletter.

Vi Vaš pristanak za direktni marketing i za slanje newsletter-a nam možete dati zajedno ili odvojeno, kao što iste možete i opozvati u bilo koje vreme, zajedno ili odvojeno.

Brisanje registracije svakako tretiramo opozivom pristanka, dok opoziv pristanka u pogledu obrade podataka za direktni marketing i newsletter nikako ne tretiramo kao opoziv pristanka za obradu Vaših podataka u druge naznačene svrhe.

Registraciju opoziva, odnosno otkaza pojedinih pristanaka-iz tehničkih razloga-sprovodimo u roku od 3 radna dana.

8. ŠTA JE POTREBNO DA ZNATE O NAGRADNIM KVIZOVIMA ILI AKCIJSKOJ PRODAJI?

Naša kompanija u okviru promotivnih kampanja može organizovati nagradne kvizove ili akcijsku prodaju proizvoda, pri čemu se uslovi učešća u nagradnom kvizu ili akcijskoj prodaji ističu na lako uočljivom, centralnom mestu na naslovnoj web stranici naše kompanije.

9. OSTALA PITANJA U POGLEDU OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti možemo prosleđivati samo u pravnim okvirima, a u slučaju naših obrađivača ugovaranjem ugovornih odredbi, koji su usklađeni sa ovom Politikom, kako obrađivači Vaše lične informacije ne bi koristili za ciljeve protivne Vašem pristanku.

Ostale informacije možete pronaći u tačci 2. ove Politike.

Sudovi, tužilaštva i drugi državni organi (npr. Poreska uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova i ostali) nas mogu potražiti radi predaje raspoloživih obaveštenja, podataka ili dokumenata. U ovim slučajevima naša kompanija je dužna da postupi po nalogu postupajućeg državnog organa u meri u kojoj je to neophodno radi ispunjenja obaveza po samom nalogu.

Saradnici i zaposleni naše kompanije, koji učestvuju u obradi Vaših podataka, su, uz prihvatanje obaveze zaštite poverljivih informacija, ovlašćeni da se upoznaju sa Vašim podacima o ličnosti.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo uz primenu adekvatnih tehničkih i drugih mera, dok u isto

vreme  obezbeđujemo  i  bezbednost  i  raspoloživost  podataka.  Vaše  podatke  štitimo  od

neovlašćenih pristupa, otkrivanja, upotreba, izmena, uništavanja, povreda odnosno objavljivanja u javnosti, kao i bilo kojih drugih formi neovlašćene upotrebe podataka o ličnosti.

Određeni podaci se i dalje čuvaju odštampani ili ispisani na papiru, ali imamo tendenciju da sve lične podatke koje obrađujemo postepeno digitalizujemo. Obrađeni podaci se skladište u Ramino prostorijama i IT sistemima, ali ponekad iste podatke čuvamo i na serverima naših pouzdanih provajdera.

U okviru primenjenih organizacionih mera proveramo fizički pristup Vašim podacima u našim prostorijama, konstantno edukujemo naše zaposlene i pisane dokumente sa Vašim podacima čuvamo zatvorene, dok na polju tehničkih mera primenjujemo lozinke, politiku poverljivosti i programe protiv virusa. Ipak, skrećemo Vam pažnju na to da prosleđivanje podataka putem interneta se ne može tretirati u potpunosti bezbednim vidom prosleđivanja podataka. Naša kompanija čini sve u interesu toga da procesi budu sve bezbedniji, ali, ipak, ne možemo preuzeti odgovornost za bezbednost slanja podataka putem naše web stranice. Svakako, budite sigurni, da naša kompanija u postupanju sa Vašim podacima, koje smo primili, primenjuje stroge procedure kako radi bezbednosti Vaših podataka, tako i radi sprečavanja protivpravnog pristupa Vašim podacima.

Po predmetu bezbednosnih pitanja, molimo Vas da sa brižnom pažnjom sačuvate Vašu lozinku za pristup našoj web stranici i web prodavnici i da istu lozinku ne otkrivate trećim licima.

10. KOJA SU VAŠA PRAVA I KOJI PRAVNI LEKOVI VAM STOJE NA RASPOLAGANJU?

Znajte da Vi imate pravo da:

1. ZATRAŽITE OBJAŠNJENJE O TRETMANU VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI I PRISTUP ISTIM

PODACIMA

Naša kompanija će Vam, po Vašem zahtevu, dostaviti obaveštenje/objašnjenje o

kriterijumima koji određuju dužinu vremenskog roka,

licima;

Obaveštenje ćemo Vam dati u najkraćem mogućem roku, u roku od 3 dana ili najviše mesec dana. Davanje obaveštenja je besplatno, izuzev kada ste u tekućoj godini već podnosili zahtev za davanje obaveštenja sa identičnim krugom pitanja. Naplaćenu naknadu za davanje obaveštenja ćemo Vam refundirati u slučaju kada utvrdimo da smo Vaše podatke nezakonito koristili ili u slučaju kada po datom obaveštenju izvršimo određene korekcije podataka. Davanje obaveštenja možemo odbiti samo u zakonom propisanim slučajevima, uz naznačavanje pravnog propisa, pravnog leka i mogućnosti za traženje pomoći nadležnih državnih organa.

2. ZATRAŽITE IZDAVANJE KOPIJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA IZ SISTEMA NAŠE KOMPANIJE

Ukoliko želite kopiju pojedinih ili svih ličnih podataka koje imamo o Vama možete nas

slobodno kontaktirati.

3. ZAHTEVATE ISPRAVKU, KOREKCIJU I DOPUNU VAŠIH PODATAKA

Želimo da se uverimo da su Vaši lični podaci tačni i ažurni. Ukoliko neke od Vaših podataka smatrate netačnim ili zastarelim Vi nas bilo kada možete zamoliti da ih ispravimo ili uklonimo.

U slučaju ispravke, korekcije i dopune Vaših ličnih podataka, naša kompanija će obavestiti i ostala lica, kojima je prosleđivala Vaše podatke na dalju obradu. Od ovog pravila se odstupa jedino u slučaju kada izostanak istog obaveštenja ne povređuje Vaše opravdane interese.

Ukoliko u roku od najranije 3 dana ili najkasnije mesec dana ne postupimo po Vašem zahtevu za ispravku, korekciju i dopunu Vaših podataka, o razlozima odbijanja ćemo Vas obavestiti pismenim ili elektronskim putem, kada ćemo Vas takođe upoznati i sa raspoloživim pravnim lekovima i mogućnošću da potražite pomoć nadležnih državnih organa.

4.    OPOZOVETE DALJU OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA I ZATRAŽITE BRISANJE

ISTIH PODATAKA (izuzev obavezne obrade Vaših podataka)

Možete nas zamoliti da prekinemo obradu, ili čak, da obrišemo Vaše lične podatke. Imajte u vidu da ukoliko su Vaše lične informacije neophodne za izvršenje određenih ugovornih obaveza naše kompanije prema Vama, naša kompanija možda neće biti u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze. Isto tako, ukoliko su Vaši lični podaci potrebni kako bi naša kompanija ispoštovala određene zakonske obaveze (npr. poreski propisi), naša kompanija neće biti u mogućnosti da postupi po Vašem zahtevu.

U slučaju opoziva daljeg korišćenja i brisanja Vaših ličnih podataka, naša kompanija će obavestiti i ostala lica, kojima je prosleđivala Vaše podatke na dalju obradu. Od ovog pravila se odstupa jedino u slučaju kada izostanak istog obaveštenja ne povređuje Vaše opravdane interese.

Ukoliko se protivite obradi Vaših ličnih podataka, Vaš prigovor o istom ćemo ispitati u roku od

3 dana ili najkasnije mesec dana i o donetoj odluci ćemo Vas pismenim putem obavestiti.

Ukoliko smo doneli odluku da je Vaš prigovor osnovan, u tom slučaju ćemo obradu podataka, uključujući rukovanje podacima i prosleđivanje podataka-zaustaviti i podatke zaključati. Takođe, o prigovoru i o preduzetim merama ćemo obavestiti i sva ona lica, kojima smo prosleđivali podatke, koji su obuhvaćeni prigovorom, koja lica su dužna da preduzmu mere u cilju realizacije prava prigovora.

U tom slučaju ćemo odbiti postupanje po Vašem zahtevu, kada obradu podataka nameću obavezujući pravni propisi, koji imaju prioritet u odnosu na Vaše interese, prava i slobode. Ukoliko se ne slažete sa našom odlukom ili ako propustimo da postupimo u propisanom roku, od dana objavljivanja naše odluke, odnosno po isteku 30 dana od poslednjeg dana propisanog roka, Vi ste ovlašćeni da zatražite pomoć nadležnih državnih organa.

Rešavanje pravnih sporova iz oblasti zaštite podataka o ličnosti spada u nadležnost suda. Po Vašem izboru, spor se može procesuirati i pred sudom, koji je nadležan po Vašoj adresi prebivališta, odnosno boravišta.

5.  ZAHTEVATE PREBACIVANJE PODATAKA DRUGOM RUKOVAOCU PODATAKA (PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA)

Ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku ili se vrši automatizovanim sredstvima, imate

pravo da od naše kompanije zatražite da Vaše podatke prenesemo drugom rukovaocu.

6. PODNESETE PRIGOVOR NA NAČIN NA KOJI RUKUJEMO VAŠIM PODACIMA

Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka.

7.   OGRANIČITE PRISTUP VAŠIM PODACIMA NAŠOJ KOMPANIJI I/ILI TREĆIM LICIMA U ODREĐENIM PROCESIMA ILI U POTPUNOSTI

Ukoliko ste osporili tačnost Vaših podataka ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje Ramino doo smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.

Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo upotrebite kontakt podatke kompanije Ramino doo iz ove Politike. Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo Vaše lične informacije, uvek imate pravo da podnesete zvaničnu žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

11. VAŽENJE I DOPUNA OVE POLITIKE

Naša kompanija može da izmeni ili ažurira delove ove Politike, a da vas o tome prethodno ne

obavesti.

Svakako uvek proverite našu Politiku, pre nego što započnete korišćenje naše web stranice, kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja Politike.

Ova Politika stupa na snagu 01.09.2021. godine. Politika o zaštiti privatnosti će biti predmet

redovnih revizija, a svaku ažurnu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.